Nuffnang Philippines

Huwebes, Hulyo 18, 2013

Relaxing Music for Stress Relief

stress  (Dictionary .com) /stres/  
       Noun
                Pressure or tension exerted on a material object:
               "the distribution of stress is uniform across the bar".
       Verb
             Give particular emphasis or importance to in speech or writing.
       Synonyms
                      noun.  accent - pressure - emphasis - strain - tension
              verb.  emphasize - accentuate - accent - underline - underscore

Ano sa Tagalog  ang Stress

Tagalogword for stress? Pagod, tensyon (kalusugan) Lakas (wika).

Ang stress ay ang nangungunang dahilan nang pagkakasakit at
minsan ay nagiging sanhi ng  wala sa oras na kamatayan.

Ang sobrang pagiisip ng  mga bagay kaugnay sa  problema sa
lahat ng oras  ay hindi makakatulong sa pag resolba nito bagkus
ay  nakapagpapalala  ng sitwasyon.

Aminin na natin na sa bansang  Pilipinas ay wala na yatang taong
hindi  nakakaalam ng ibig  sabihin  ng salitang "stress" o "tensyon"
minsan kahit anong pilit  nating  alisin ito sa ating  "subconscious mind"
ay lalo lamang  itong nagsumiksik na para bang  kahit ano pang,
"think happy thoughts",  ay  hindi pa din nakakaluwag sa pagod at
                                         panghihinang nararamdaman

Ang Relaxing Music For stress Relief nang Sonicaid  ay  isang musika
na  aking napanood at  napakinggan sa "You Tube" nitong mga nakaraang
linggo.  Sa una ay hindi ko pinaniniwalan na   makakatulong ito sa pag alis
o pag kontrol ng  "stress" o "tensyon" ng tao. Para malaman  sinubukan ko
itong pakinggan,  Aba!   may katotohanan! sa una, parang  hindi ko naiintidihan
ang aking  nararamdaman subalit habang aking pinakikingan at ini "emot"
ang musikang hindi ko naman naiintidihan   ay  tuluyan na nitong idinuyan at inalis  ang  tensyon  sa aking buong katawan.

Kaya mga kaibigan, bakit hindi nyo rin subukan?

Tinitiyak kong kayo din ay kanyang matutulungan...-jeni


Walang komento:

Mag-post ng isang Komento